Tarieven

Individuele behandeling

De frequentie en duur van training kun je kiezen aan de hand van je beschikbare tijd, financiën, vergoedingen en wensen.

€60,- Intake/hersenmeting (duur 1.5 uur)

€45,- (30 minuten consult waarvan ca. 25 minuten training)

€90,- (uur consult waarvan ca. 50 minuten training)

Optimaal

Je traint 2 keer per week een uur, hiermee haal je het snelst en effectiefst resultaten, als de therapie effect sorteert kunnen we de frequentie op den duur afbouwen.

Goed

Je traint 1 keer per week een uur, hiermee haal je ook uitstekende resultaten, belangrijk is om de eerste trainingen consistent te komen.

Prima

Je traint 1 keer per week een half uur, het traject zal wat langer duren, maar kan uiteindelijk ook goede effecten sorteren.

Benodigde behandelingen

Perfecte methode
Marije
Peter

Vergoeding door de zorgverzekering

Wij worden vergoed door onder andere Menzis, de Friesland, AEVITAE, Delta Loyd,, IZA, IZZ, National Academic, Ander Zorg, PMA, Unive, VGZ, Trias en nog meer, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. In de lijst hieronder vindt je de vergoedingen van de verschillende verzekeraars.

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen

Deze lijst is door mijn beroepsvereniging de NFG samengesteld en toont de vergoedingen van de verzekeraars per aanvullend pakket. Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

AGB-codes

AGB-code Zorgverlener : 90-038140
AGB-code Praktijk : 90-16710

Vanuit gemeentes

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van hulp bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren (zie rijksoverheid). Informeer bij uw gemeente of u aanspraak kunt maken op een vergoeding.

Gemeenten hebben tevens zeggenschap in hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Informeer bij uw gemeente of het PGB ingezet kan worden voor de betaling van de Neurofeedback behandeling. Meer informatie over de inzet van de PGB kunt u vinden via www.pgb.nl, bij uw gemeente of bij de sociale verzekeringsbank www.svb.nl.

Voor zelfstandig ondernemers

Als men zelfstandig ondernemer is, dus een zzp-er die als zodanig door de Belastingdienst is erkend, kunnen kosten voor studie en opleiding ten laste van het bedrijfsresultaat worden gebracht,waardoor het aan de Belastingdienst te betalen bedrag wordt gedrukt, terwijl het persoonlijk functioneren wordt verbeterd. Bovendien tellen uren die aan coaching, training of supervisie zijn besteed mee voor het urencriterium. Neurofeedback staat expliciet bekend als leeractiviteit en valt dus onder de aftrekpost studie en opleiding, evenals coaching (onder de noemer persoonlijke ontwikkeling). In beginsel zijn deze activiteiten met 21% BTW belast.