Burnout en stress

Wat is een burnout ?

Perfecte methode
Marije
Peter

Wat wordt vaak getraind met neurofeedback bij Burnout?

Bij Burnout kan er zowel sprake zijn van over als onderactivatie van het brein, bij zware burnout kan het achtergrond ritme, de zogenaamde alpha-activiteit vertragen en naar voren trekken, iets wat ook op hoge leeftijd zichtbaar is. Er kunnen ook patronen zichtbaar zijn van extreme overactivatie. Beide patronen kunnen goed getraind worden met neurofeedback.

Zijn de effecten blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn, uit onze klinische praktijk weten we dat dit ook voor andere klachten geldt, zoals bij Burnout en stress.