ADHD

Wat is ADHD ?

Therapie, behandeling en medicatie

Neurofeedback

Een kleinere subgroep van kinderen en volwassenen met ADHD en ADD heeft juist een te hoge waakzaamheid. Ook hierbij halen we prima resultaten met neurofeedback. Een (r)evolutionaire ADHD behandeling dus.

Perfecte methode
Marije
Peter

Wat wordt getraind met neurofeedback bij AD(H)D?

Over het algemeen is er sprake van een lager arousal/waakzaamheidsniveau in de hersenen, dit is terug te zien in verhoogde trage hersengolven, zoals de theta- en alpha-activiteit. We trainen deze trage hersengolven omlaag en juist snellere activiteit omhoog. Er zijn ook enkele andere patronen mogelijk bij AD(H)D, zoals beta-spindles.

Zijn de effecten blijvend?

Door de Amerikaanse wetenschapper Lubar zijn de effecten van een groot aantal (51) ADHD'ers bekeken 10 jaar na de behandeling. Het bleek dat zowel de verbetering in gedrag als het EEG blijvend was. Onderzoekers vermoeden dat de neurofeedback voor een blijvende normalisatie van bepaalde circuits in het brein die de activeerbaarheid regelen. Hier zijn veel aanwijzingen voor. Door de verhoogde activeerbaarheid wordt het gedrag beter en de gedachten rustiger. Ook met scans is aangetoond dat het energieverbruik door de neurofeedback verhoogd wordt. In de klinische praktijk is bekend dat ook bij andere klachten de verbeteringen blijvend zijn.