Overige aandoeningen

De effecten van neurofeedback zijn het beste onderzocht bij ADHD, epilepsie en slaapproblemen. In de praktijk boeken we ook zeer goede resultaten bij Burn-out en stress. Volgend daarop is dat het in Amerika bij autisme erg veel is toegepast met doorgaans goede resultaten. Ook de effecten van neurofeedback bij dyslexie zijn academisch onderzocht. De behandeling van depressie is tevens onderzocht en gepubliceerd. In de klinische praktijk blijkt neurofeedback voor meer klachten bruikbaar. Deze zijn gedocumenteerd in vakbladen. Dit zijn bijvoorbeeld Gilles de la Tourette en OCD. Deze aandoeningen kennen zowel psychologisch als neurologisch overlap met ADHD. In het QEEG zijn deze kenmerken vaak terug te zien. Het onderstaande rijtje geeft een aantal aandoeningen/klachten aan waarvoor neurofeedback is ingezet.

Wat doet neurofeedback?

Peak Performance (verbetering van prestatie bij sporters en professionals)(Alcohol)verslaving
Angst
ADHD
Depressie
Leerproblemen
Tinnitus
Dyslexie
CVA
Epilepsie
Autisme/asperger/PDDNOS
Chronisch vermoeidheidssyndroom
Fibromyalgie
Gilles de la Tourette
Slaapproblemen
Whiplash
Trauma (psychologisch)
Migraine
Burn-out
Gedragsstoornissen
Slaapproblemen / Slaapstoornissen
PDDNOS / PDD-NOS

Deze lijst is niet uitputtend. Voor verdere vragen kunt u telefonisch op per email contact opnemen.

Perfecte methode

Jeremy zijn docent vertelde dat alle leerkrachten van zijn ateliers ondertussen hebben aangegeven (spontaan, zonder van de therapie af te weten) hoe goed het nu op school gaat. Hij is gedreven, uitbundig en geeft aan hoe gezellig hij het op school vindt, zowel aan zijn juf als thuis.

Marije

De ADD die mijn leven beheerste is nu veel minder aanwezig. Ik kan het iedereen met AD(H)D aanraden! In Juli ben ik begonnen met neurofeedback sessies. Dit heb ik tot september wekelijks gedaan. Hierna heb ik het afgebouwd. In totaal heb ik ongeveer 20 sessies gehad.

Peter

Ik kon steeds beter inslapen en kon makkelijker uit mij bed komen. Na een tijdlang sessies ben ik ook gestopt met mijn medicatie. Ik merkte dat ik meer energie had om dagelijkse taken te doen. 

Wat wordt vaak getraind met neurofeedback?

Wat getraind wordt met neurofeedback hangt enerzijds van iemands klachtenprofiel af en anderzijds van de hersenmeting, als therapeut probeer je iemands klachten te herleiden tot de hersenmeting, dit is nooit helemaal sluitend, maar op grond van ervaring weet ik meestal vrij snel wat de beste therapie zal zijn.

Zijn de effecten blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn, uit onze klinische praktijk weten we dat dit ook voor andere klachten geldt.

×