Home > Neurofeedback > Vraag & antwoord > Zijn de effecten blijvend? >


Zijn de effecten blijvend?


Door de Amerikaanse wetenschapper Lubar zijn de effecten van een groot aantal (51) ADHDers bekeken 10 jaar na de behandeling. Het bleek dat zowel de verbetering in gedrag als het EEG blijvend was. Onderzoekers vermoeden dat de neurofeedback voor een blijvende normalisatie van bepaalde circuits in het brein die de activeerbaarheid regelen. Hier zijn veel aanwijzingen voor. Door de verhoogde activeerbaarheid wordt het gedrag beter en de gedachten rustiger. Ook met scans is aangetoond dat het energieverbruik door de neurofeedback verhoogd wordt. In de klinische praktijk is bekend dat ook bij andere klachten de verbeteringen blijvend zijn.