Zelfstandig ondernemers

Als men zelfstandig ondernemer is, dus een zzp-er die als zodanig door de Belastingdienst is erkend, kunnen kosten voor studie en opleiding ten laste van het bedrijfsresultaat worden gebracht,waardoor het aan de Belastingdienst te betalen bedrag wordt gedrukt, terwijl het persoonlijk functioneren wordt verbeterd. Bovendien tellen uren die aan coaching, training of supervisie zijn besteed mee voor het urencriterium. Neurofeedback staat expliciet bekend als leeractiviteit en valt dus onderde aftrekpost studie en opleiding, evenals coaching (onder de noemer persoonlijke ontwikkeling). In beginsel zijn deze activiteiten met 19% BTW belast. Als u zelfstandig ondernemer bent, maar niet over een BTW rekening beschikt, en de BTW dus niet kunt terugvragen, wordt aangeraden een verwijsbrief van de huisarts te overleggen.