Home > Neurofeedback > Vraag & antwoord > Waarvoor dient het QEEG? >


Waarvoor dient het QEEG?


Een uitgebreid QEEG met 19 kanalen biedt diverse voordelen. Het maakt op een overzichtelijke manier duidelijk waar de verstoringen in de hersenen zitten. Deze kunnen in verband gebracht worden met uw klachten zodat een optimale training gekozen kan worden. Ook kan door gelijktijdig meten van meerdere locaties goed gekeken worden hoe de samenwerking tussen de verschillende hersengebieden is. Deze kan te sterk of te zwak zijn. Zelfs dit kan getraind worden.