Home > Tarieven > Overige vergoedingsmogelijkheden > Vergoeding via de werkgever >


Vergoeding via de werkgever


Een werkgever kan uw kosten van gesprekstherapie, neurofeedback en coaching geheel voor eigen rekening nemen (inclusief de reiskosten van 0,19 euro per kilometer). Uitgaven voor studie of scholing, in de vorm van persoonlijke training, gericht op het onderkennen van talenten, kwaliteiten en vaardigheden, en het ontwikkelen daarvan, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning c.q. het verkrijgen van een betere positie, zijn namelijk aftrekbaar, als scholingsuitgaven. De werknemer hoeft over deze tegemoetkoming door zijn werkgever geen belasting te betalen. Als een werkgever slechts een deel van uw kosten vergoedt, komt het resterende bedrag mogelijk nog in aanmerking voor belastingaftrek. Voor een werkgever zijn de kosten voor neurofeedback, gesprekstherapie en coaching een kostenpost die de belastbare inkomsten verminderen, als deze activiteiten bijdragen aan behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid, of zorgen voor duurzame re-integratie in het arbeidsproces (bij bv arbeidsongeschiktheid). Werkt u wel maar heeft u stressklachten dan kan neurofeedback ook preventief worden gevolgd om langduriger stressklachten te voorkomen.

Neurofeedback kan oplossingen bieden bij langdurige ziekte (bv ernstige stressklachten), of ernstig verstoorde werkrelaties, om te voorkomen dat men onnodig lang thuis zit terwijl het loon toch moet worden betaald. Het aanbieden van neurofeedback behandeling kan ook een eventueel aansprakelijk stellen (en verhogen van premies) voorkomen, omdat de werkgever hiermee een verregaande bereidheid laat zien om de werknemer te helpen herstellen en/of re-integreren.