FAQ

Autisme is een classificering van een pervasieve stoornis, dit betekent dat de stoornis vaak in alle lagen en onderdelen van het leven zich manifesteert. 

Hoe werkt neurofeedback?

Neurofeedback werkt door middel van het conditioneren van gunstige hersenactiviteit. Je hersenen zijn heel erg gevoelig voor beloning. Door een beloning te koppelen aan “gunstige hersenactiviteit” kun je deze tot op zekere hoogte beïnvloeden. De beloning kan heel subtiel zijn, zoals een geluidje of het oplichten van een film die je aan het kijken bent.

Hoe loopt het behandeltraject?

Allereerst brengen we met een uitgebreide intake je hersenactiviteit in kaart middels een hersenmeting/QEEG en screenen met een speciale vragenlijst je hersenfuncties. Vervolgens gaan de trainingen starten, binnen 5 behandelingen van een uur moet je de eerste verbeteringen gaan merken in het dagelijkse leven.

Wat wordt getraind met neurofeedback bij AD(H)D?

Over het algemeen is er sprake van een lager arousal/waakzaamheidsniveau in de hersenen, dit is terug te zien in verhoogde trage hersengolven, zoals de theta- en alpha-activiteit. We trainen deze trage hersengolven omlaag en juist snellere activiteit omhoog. Er zijn ook enkele andere patronen mogelijk bij AD(H)D, zoals beta-spindles.

Zijn de effecten blijvend?

Door de Amerikaanse wetenschapper Lubar zijn de effecten van een groot aantal (51) ADHD'ers bekeken 10 jaar na de behandeling. Het bleek dat zowel de verbetering in gedrag als het EEG blijvend was. Onderzoekers vermoeden dat de neurofeedback voor een blijvende normalisatie van bepaalde circuits in het brein die de activeerbaarheid regelen. Hier zijn veel aanwijzingen voor. Door de verhoogde activeerbaarheid wordt het gedrag beter en de gedachten rustiger. Ook met scans is aangetoond dat het energieverbruik door de neurofeedback verhoogd wordt. In de klinische praktijk is bekend dat ook bij andere klachten de verbeteringen blijvend zijn.

Wat wordt vaak getraind met neurofeedback bij Burnout?

Bij Burnout kan er zowel sprake zijn van over als onderactivatie van het brein, bij zware burnout kan het achtergrond ritme, de zogenaamde alpha-activiteit vertragen en naar voren trekken, iets wat ook op hoge leeftijd zichtbaar is. Er kunnen ook patronen zichtbaar zijn van extreme overactivatie. Beide patronen kunnen goed getraind worden met neurofeedback.

Zijn de effecten blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn, uit onze klinische praktijk weten we dat dit ook voor andere klachten geldt, zoals bij Burnout en stress.

Wat wordt vaak getraind met neurofeedback bij depressie?

Bij depressie zijn vaak frontale delen in de hersenen onderactief, deze delen zorgen voor een stabiel en opgewekt gemoed, de onderactivatie toont zich vaak in overmatige alpha of theta-activiteit, soms is de alpha-activiteit vertraagd. Door het omlaag trainen van deze activiteit frontaal herstelt vaak het gemoed.

Zijn de effecten blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn, uit onze klinische praktijk weten we dat dit ook voor andere klachten geldt, zoals bij depressie

Wat wordt vaak getraind met neurofeedback bij slaapproblemen?

Bij slaapproblemen kunnen we vaak patronen van hyperactieve hersenen zien, soms zijn de alpha-golven afwezig. Door het trainen van langzamere hersengolven leren we de hersenen te ontspannen, zodat het slapen verbeterd. Soms kan het nodig zijn om gebieden voor in de hersenen te trainen die de slaap reguleren.

Zijn de effecten blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn, uit onze klinische praktijk weten we dat dit ook voor andere klachten geldt, zoals bij slaapproblemen.

Wat wordt vaak getraind met neurofeedback bij autisme?

Bij autisme is er vaak sprake van ernstige overprikkeling, dit kan vaak met langzame beta-golven een stuk verminderd worden. Op de hersenmeting is vaak, maar niet altijd veel trage activiteit te zien die omlaag getraind kan worden.

Zijn de effecten blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn, uit onze klinische praktijk weten we dat dit ook voor andere klachten geldt, zoals bij autisme.

Wat wordt vaak getraind met neurofeedback?

Wat getraind wordt met neurofeedback hangt enerzijds van iemands klachtenprofiel af en anderzijds van de hersenmeting, als therapeut probeer je iemands klachten te herleiden tot de hersenmeting, dit is nooit helemaal sluitend, maar op grond van ervaring weet ik meestal vrij snel wat de beste therapie zal zijn.

Zijn de effecten blijvend?

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van neurofeedback bij ADHD blijvend zijn, uit onze klinische praktijk weten we dat dit ook voor andere klachten geldt.

Welke opleidingen zijn belangrijk voor neurofeedback?

Belangrijk is dat er voldoende kennis is van de hersenen en psychologie. Roland Verment van Neurobics heeft psychologie gestudeerd in de richting neuropsychologie en daarnaast veel klinische psychologie gestudeerd, dit is een solide achtergrond voor het geven van neurofeedback. Door middel van aanvullende opleidingen heeft hij zich gespecialiseerd in neurofeedback.

Wat zijn de kernpunten van de werkwijze bij Neurobics?

Bij Neurobics willen wij je in een prettige omgeving op een transparante manier de neurofeedback therapie geven. Enkele andere kernpunten van onze benadering zijn :


Innovatief

Neurobics biedt een breed scala aan therapieën en interventies die alle vallen onder de noemer neurotechnologie. Op dit moment zijn dit neurofeedback, sLORETA neurofeedback, AVE en CES. Wij werken met uitgebreide EEG-metingen. Neurobics investeert voortdurend in nieuwe technologie en kennis, door dit op een efficiënte manier te doen blijft het tarief van de sessies gunstig.


Wetenschappelijk

Neurobics is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en heeft inmiddels al enkele papers gepubliceerd. Zo proberen wij een steentje bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing en inzichten met betrekking tot neurofeedback.


Efficiënt

Bij Neurobics willen wij je op een zo comfortabele en efficiënt mogelijke manier een behandeling geven. De sessies die gegeven worden zijn lang en krachtig. Indien ons dit gunstig lijkt adviseren wij je om thuis bijvoorbeeld AVE te gebruiken naast de neurofeedback behandelingen.

Perfecte methode

Jeremy zijn docent vertelde dat alle leerkrachten van zijn ateliers ondertussen hebben aangegeven (spontaan, zonder van de therapie af te weten) hoe goed het nu op school gaat. Hij is gedreven, uitbundig en geeft aan hoe gezellig hij het op school vindt, zowel aan zijn juf als thuis.

Marije

De ADD die mijn leven beheerste is nu veel minder aanwezig. Ik kan het iedereen met AD(H)D aanraden! In Juli ben ik begonnen met neurofeedback sessies. Dit heb ik tot september wekelijks gedaan. Hierna heb ik het afgebouwd. In totaal heb ik ongeveer 20 sessies gehad.

Peter

Ik kon steeds beter inslapen en kon makkelijker uit mij bed komen. Na een tijdlang sessies ben ik ook gestopt met mijn medicatie. Ik merkte dat ik meer energie had om dagelijkse taken te doen. 

×