Home > Neurofeedback > Tijdens de sessie >


Tijdens de sessie


Tijdens een sessie met neurofeedback krijg je 1 of 2 sensoren op het hoofd en enkele hulpsensoren op het oor. Aan de hand van het QEEG en je klachten hebben we bepaalt waar ze geplaatst moeten worden. Deze sensoren meten direct je hersengolven.

Een bekende training bij ADHD is dat de zogenaamde SMR-golven omhoog getraind worden en theta-golven juist omlaag. SMR-golven (12-15 Hz) zijn een soort beta-golven (12-30 Hz) die samenhangen met een kalm gevoel in het hoofd en lichaam.

Wanneer we deze trainen kunnen we bijvoorbeeld een spel zo instellen dat alleen bij de juiste hersenactiviteit punten worden gescoord. In dit geval dus meer SMR-golven en minder theta-golven. Een andere mogelijkheid is dat bij de juiste hersenactiviteit een race-auto harder gaat racen of een film gaat lopen. De feedback bestaat dus puur uit informatie. De hersenen trainen de hersenen.


Wat moet ik doen tijdens een neurofeedbacksessie?


Voor een groot deel gaat de training onbewust en kun je zelf niet goed benoemen wat je moet doen. Vergelijk het met de eerste keer dat je ging fietsen. Je ging toen zomaar op de fiets zitten, je evenwichtsorgaan gaf feedback over of je omviel of rechtop bleef. Je bleef oefenen en doordat je hersenen continu bleven leren van de feedback leerde je uiteindelijk fietsen. Maar kun je uitleggen wat je doet als je fietst ?

Vergeet niet dat de meeste vaardigheden die we leren onbewust worden aangeleerd. Je hersenen hebben leren zien, lopen, luisteren etc. zonder dat je daar zelf bewust mee bezig was.

Veel van deze vaardigheden leert het brein door interactie met de omgeving, dus door feedback vanuit die omgeving. Neurofeedback is dus eigenlijk eeen hele natuurlijke manier van leren voor de hersenen.

Je moet je rol tijdens de sessie vooral zien als coach voor je hersenen. Doordat je de feedback als beloning interpreteert gaan de hersenen hiervan leren. Hoe enthousiaster je bent over de beloning des te meer stimulans de hersenen krijgen om het nog beter te leren. De ervaring leert echter ook dat de feedback op een heel onbewust niveau plaats vindt, want ook bij mensen die een heel laag  begripsniveau hebben (geen taalvaardigheid) kan de training heel goed aanslaan.

Sommige mensen krijgen enige bewust controle over de feedback, ze kunnen bijvoorbeeld in hun hoofd een koel of gefocust gevoel oproepen waardoor bepaalde golven sterker worden. Het is echter zeker geen vereiste dat iemand dergelijke controle krijgt. Om de training goed in te laten slijten in het brein is het doorgaans noodzakelijk om 20 tot 30 keer te trainen.


Meer over de beloning/feedback tijdens de training


Er zijn verschillende manieren om je hersenen te belonen. Je kunt bij Neurobics bijvoorbeeld een racespel doen, elke keer als je hersengolven in de juiste zone zitten gaat de raceauto harder racen. Dus bij de eerder beschreven training gaat de raceauto harder als de theta-golven onder de drempel blijven en de SMR-golven juist erboven. Een andere manier is het kijken van een film. De film wordt dan bijvorbeeld mooi helder als je hersengolven het goed doen en wordt duisterder als het minder goed gaat.