Home > Resultaten >


Resultaten


Met dit onderdeel van de website proberen wij je een indruk te geven wat de neurofeedbackbehandeling kan doen. Om vooruitgang voor de client inzichtelijk te maken maken wij vaak gebruik van een nameting middels het QEEG. Vaak komen hier duidelijke verschillen naar voren ten opzichte van de voormeting. Dit hoeft echter niet eens altijd het geval te zijn. Door onder andere de dynamiek van het brein en het feit dat het EEG maar het tipje van de ijsberg meet van het brein kunnen er grote verbeteringen in klachten plaatsvinden zonder een duidelijke verandering in het EEG. Je kunt vele voorbeelden en ervaringen van clienten terugzien met onder andere ADHD, depressie, slaapproblemen, dyslexie, stress en Burn-out.