Home > Tarieven > Overige vergoedingsmogelijkheden > Re-integratie zonder werkgever >


Re-integratie zonder werkgever


Bent u arbeidsongeschikt of ontvangt u een WW-uitkering (langer dan zes maanden), dan kunt u via het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Met deze IRO gaat u zelf op zoek naar een re-integratiebureau. Lees hierover meer op www.uwv.nl.