Re-integratie met werkgever

Re-integratie met werkgever

Indien u niet meer kunt werken bij u huidige werkgever en ook niet in aanmerking komt voor werk bij een andere werkgever dan komt u in aanmerking voor een PRB. Een PRB is een Persoons Gebonden Reïntegratiebudget, ofwel een budget waar u zelf uw re-integratie mee kunt inkopen. Dit budget wordt door gemeenten beschikbaar gesteld om maatwerk in re-integratie mogelijk te maken. Niet iedere gemeente werkt hiermee en de gemeente beoordeelt na aanvraag of een PRB ingezet gaat worden. Voorwaarde is dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft vastgesteld dat er in het bedrijf van uw eigen of een andere werkgever geen passende arbeid voor u aanwezig is. Het PRB duurt hoogstens een jaar en is maximaal  3.630 euro.

Wat kan ik met een PRB?

Uw PRB budget is bedoelt om zaken in te kopen die u direct ondersteunen in uw re-integratie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van een re-integratiebedrijf die u in uw re-integratie ondersteunen of het inkopen van scholing.

Hoe zit het met het geld?

Het PRB budget blijft in beheer van de gemeente. Het re-integratiebureau kan daar de facturen voor coaching en scholing naar insturen. U krijgt het geld dus niet op een eigen rekening gestort. Het budget betreft GEEN lening. U hoeft dus niets zelf te betalen of terug te betalen.