Home > Neurofeedback > PeakPerformance >


PeakPerformance


Peak-performance is neurofeedabck met als doel het verbeteren van prestaties. Peak-performance wordt toegepast indien deze wens er is en er een relatief laag klachtenniveau is. In eerste instantie zal aandacht gegeven worden aan vrijwel bij iedereen aanwezige klachten, zoals stress en vermoeidheid. Daarna za; de training zich richten op het verbeteren van de prestaties. In wezen is elke neurofeedbackbehandeling peak-performance, we leren het brein zichzelf beter reguleren. Het omslagpunt tussen behandeling van klachten en prestatieverbetering is dus een grijs gebied. de deelgebieden waarbij peak-performance kan worden ingezet zijn:

Verhogen van mentale flexibiliteit

 • Hierbij worden trainingen gedaan van de frontale gebieden in de hersenen die betrokken zijn, de zogenaamde executieve functies. In een verder stadium kunnen gamma frequenties getraind worden. Neurobics heeft hiernaar onderzoek gedaan en gevonden dat bij goed functionerende studenten bepaalde punten van de intelligentie verbeterden. Deze punten kunnen samgengevat worden als cognitieve flexibiliteit. De volgende zaken kunt u onder andere verwachten van deze trainingen:
  • Hogere concentratie, terwijl je meer ontspannen bent
  • Sneller schakelen in aandacht tussen bijvoorbeeld computer en gesprekken, telefoontjes etc.
  • Sneller herstel na teleurstellingen, sneller herpakken en weer doorgaan
  • Sneller inzicht en begrip van situaties, meer een helicopterview over zaken kunnen krijgen
  • Veel hogere mentale en cognitieve belastbaarheid

Verhogen van creativiteit en muzikaliteit

 • Hierbij worden vooral pariëtale en occipitale gebieden van de hersenen getraind. De zogenaamde alpha/thetasessies brengen de hersenen in een zeer ontspannen toetand. Corticale activatiepatronen die erin gesleten zijn door het dagelijkse leven kunnen losgelaten worden. Dit leidt tot ruimer inzicht en sprieten van creativiteit. Voor deze trainingen werken we indien noodzakelijk eerst meer frontaal. De volgende zaken kunt u onder andere verwachten van deze trainingen:
  • Verhoogde creativiteit, meer ingevingen, meer spontaniteit
  • verbeterd geheugen voor muzikale loopjes, dit onder andere is gevonden in een studie aan een Londens conservatorium
  • Verbeterd gevoel en intonatie
  • Beter vermogen tot ontspanning
  • Verbeterde motoriek, de hand voelt meer onafhankelijk van de rest en er is een betere coördinatie

Verdieping van meditatie

 • Meditatie is een mentale training die mensen door de eeuwen heen hebben gevonden om diverse redenenen, vaak om tot rust te komen en om meer zelfinzicht te krijgen. het is inmiddels vaak aangetoond dat de hersenen van veelvuldig mediterende mensen andere activiteit laat zien tijdens rust en tijdens de meditatie zelf. Met neurofeedabck draaien we de zaken eigenlijk om en leren we middels de feedback bepaalde hersenactiviteit aan die deze meditatieve toestand bevordert. Eerst worden trainingen gedaan die de algehele mentale weerbaarheid en belasting verbeteren, daarna volgen de specifieke trainingen. Afhankelijk van onze inschatting kan dit ook tegelijkertijd gestart worden. De specifieke trainingen zijn in eerste instantie alpha-trainingen en alpha/theta-trainingen, in een later stadium kan ook gamma getraind worden. De volgende zaken kunt u onder andere verwachten:
  • Verdieping van de meditatie en sneller tot diepe niveau’s komen gedurende de meditatie
  • Makkelijker in de meditatie komen
  • Verhoogde motivatie om te mediteren