Home > Resultaten > Peak Performance >


Peak Performance


Peak-performance is neurofeedabck met als doel het verbeteren van prestaties. Peak-performance wordt toegepast indien deze wens er is en er een relatief laag klachtenniveau is. In eerste instantie zal aandacht gegeven worden aan vrijwel bij iedereen aanwezige klachten, zoals stress en vermoeidheid. Daarna za; de training zich richten op het verbeteren van de prestaties. In wezen is elke neurofeedbackbehandeling peak-performance, we leren het brein zichzelf beter reguleren. Het omslagpunt tussen behandeling van klachten en prestatieverbetering is dus een grijs gebied.