Home > Resultaten > PDD-NOS >


PDD-NOS


PDD-NOS, voluit pervasive developmental disorder – not otherwise specified (Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven, afgekort POS-NAO), is een restgroep voor ontwikkelingsstoornissen, die voldoen aan criteria voor pervasieve ontwikkelingsstoornisen, maar niet voldoende kenmerken bezitten van een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis. PDD-NOS maakt deel uit van het autismespectrum. Juist omdat PDD-NOS een restgroep is, kunnen verschillende kenmerken op de voorgrond staan, bijvoorbeeld die van autisme of ADHD. PDD-NOS is geclassificeerd en vastgelegd in het handboek DSM-IV-TR. Ook in het Nederlands taalgebied wordt doorgaans de Engelse afkorting PDD-NOS gebruikt.