Overige vergoedingsmogelijkheden

Belastingaftrek specifieke zorgkosten

De kosten van neurofeedback kunnen, voor zover ze een bepaalde drempel overschrijden, als specifieke zorgkosten een aftrekpost bij uw belastingaangifte zijn. In dat geval komen de volledige kosten van therapie plus de reiskosten naar de therapeut (euro 0,19 per km) voor aftrek in aanmerking, voor het bedrag waarmee ze de drempel overschrijden. Bij inkomens tot en met 38.722 euro is de drempel 1,65 % van het inkomen (alleenstaanden minimaal  121 euro en partners 242 euro). Bij hogere inkomens is de drempel (1,65 % x 38.722 euro)  639 euro plus 5,75 % over het inkomen boven 38.722 euro. Bij hogere inkomens kan het voordeliger zijn om niets bij een zorgverzekeraar te claimen, en ook het eigen risico ( 165,- euro) niet aan te spreken, maar alle kosten (inclusief reiskosten) als aftrekpost voor specifieke zorgkosten op te voeren.

Verder kunnen buitengewone uitgaven vallen onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Voor meer informatie over de mogelijkheden tot belastingaftrek (en of u hiervoor in aanmerking komt) wordt doorverwezen naar de internetsite van de belastingdienst of de belastingtelefoon.