Kan er gestopt worden met medicijnen?

In overleg met de betrokken arts kan gekeken worden of de medicatie verminderd of volledig gestopt kan worden.