Home > Neurofeedback > QEEG > ERP >


ERP


De afkorting ERP staat voor Event Related Potentials. Het gaat om potentials (golven) die we zien als iemand een testje doet, iets ziet, of een geluid hoort (een Event). Als we iemand een simpel taakje laten doen, bijvoorbeeld het reageren op een geluidje, dan gaan er zich in de hersenen allerlei processen afspelen. Hieronder zien we een voorbeeld taak, iemand krijgt de opdracht om te reageren (door middel van klikken op de muis) als er na elkaar 2 dieren worden getoond. De plaatjes worden om de beurt getoond met steeds een paar seconden ertussen.

Ook al lijkt het taakje heel simpel, toch spelen zich er een heleboel processen af in de hersenen bij de uitvoering hiervan. Juist door het zo simpel mogelijk te houden kunnen we deze onderscheiden. Dit zijn onder andere:

  • Visuele of auditieve verwerking van object
  • Herkenning van het object/vergelijking met het vorige object dat onthouden moest worden
  • Beoorderling of er een reactie gegeven moet worden
  • Geven van een reactie of juist tegenhouden hiervan en het veranderen van de aandacht (andere reactie geven dan verwacht)
  • Beoordelen van prestatie, is er een goede reactie gegeven

Het is gebleken dat in het EEG golven te zien zijn die een reflectie zijn van deze processen. Als we 1 keer zo’n testje doen, dan is in het EEG vaak niet echt iets opvallends te zien:

Dit komt doordat de normale EEG-golven (achtergrond EEG) in feite veel sterker zijn dan de golven die met de processen samenhangen. Als we echter veel vaker het testje doen en de resultaten dan gaan middelen dan valt het achtergrond EEG weg en houden we alleen de gewenste golven over. Dat zien we hieronder terug.

Elke piek in deze stukjes komen overeen met een bepaald proces. Er is eentje die eruit springt, als we naar de verschillen kijken tussen de (a-a)Go en (a-p)NoGO. De Go (rode) golven worden gemeten wanneer iemand 2 dieren achter elkaar ziet en dus moet reageren. De groene NoHo-golven worden gemeten als er eerst een dier komt en daarna iets anders, als iemand dus niet moer reageren. In de grafiekjes is te zien op de plek waar de pijl naar wijst dat er dan een verhoogde reactie is, een grotere piek. Dit komt doordar het brein hier meer moeite mee heeft, je bent bij het zien van het eerste dier paraat om te klikken en moet dat afremmen als er dan niet nog een keer een dier komt. Dit afremmen van een reactie/veranderen van aandacht doet vooral aanspraak op een gebied voorin de hersenen, de anterior cingulate. op de onderstaande plaatjes hebben we door middel van een 3D techniek, S-LORETA, de plek opgezocht die het meest actief is bij dit remmen. Dit blijkt inderdaad deze anterior cingulate te zijn geweest. Hieronder ziet u twee plaatjes van het brein vanuit de zijkant, het eerste plaatje toont de rechterhersenhelft de tweede de linker, het gebiedje dat rood gekleurd is heeft de hoogste activiteit en dit is de anterior cingulate.

Op deze plaatjes zien we de activiteit getoond op boven-, opzijn- en achterdoorsneden. Ook nu valt weer de rode plek op rond de anterior cingulate.

Wat kunnen we hier nu allemaal mee?


Deze ERPs vertellen echt iets over hoe het brein informatie verwerkt. Daarom geeft het ons soms meer informatie over hoe het brein werkt dan enkel een QEEG. Beide worden altijd tezamen gedaan en vullen elkaar aan. Ook met de ERPs kan een vergelijking worden gemaakt van iemands individuele ERP en dat van leeftijdsgenoten uit een database zonder klachten. Zo kan gekeken worden of bepaalde informatieverwerking langzamer of anders verloopt. Dit vraagt om een speciale techniek, geheten ICA (Independent Component Analysis), de details zal ik u besparen. het blijkt bijvoorbeeld dat op deze manier er subtypes te vinden zijn bij ADHDers. Sommige ADHDers hebben problemen bij het afremmen van een reactie. Andere hebben weer problemen bij het onthouden van het vorige plaatje en het vergelijken met het nieuwe plaatje met de oude uit het geheugen. We krijgen met deze methode dus nog meer inzicht in het functioneren van het brein en kunnen de therapie daarop aanpassen.

                                                             Hier kunt u uw tekst invullen