Depressie voorbeeld 2

Voor

Na

Klachten voor behandeling

Klachten na behandeling

Depressie, stemmingswisselingen en concentratieproblemen, vaak op randje van psychiatrisch, naast anti-depressiva ook stemmingsstabiliserende medicatie gebruik. Medicijnen slaan slecht aan en geven amper verlichting aan de depressieve gevoelens. Had al diverse medicijnen gebruikt, de klachten liepen jaren. Geen depressie meer, stabiele stemming en verhoogde concentratie. Concentratievermogen is dusdanig verhoogd dat het halen van het rijbewijs nu mogelijk is. Voor de neurofeedback was dit lastig door concentratieproblemen en was daardoor al vaak gezakt. Effect is jaar na de training nog steeds stabiel.

QEEG voor de behandeling

QEEG na de behandeling

Sterk verhoogde "trage alpha-activiteit" van rond de 8 en 9Hz. de alpha is aan de linkerkant het sterkste verhoogd, een kenmerk van depressie. Het hangt kortgezegd samen met onderactiviteit van bepaalde delen in de linkerhersenhelft. Na de training is er een sterke afname van de trage alpha-activiteit. De alpha-piekfrequentie, de gemiddelde snelheid van de alphagolven is verhoogd van 9Hz naar 10Hz (normaal).