Home > Resultaten > Depressie >


Depressie


Depressie is een negatieve emotionele toestand, waarbij iemand lusteloos is, geen plezier meer kan beleven aan activiteiten en continu negatieve gedachten door het hoofd heeft razen.Traditioneel wordt depressie behandelt met aan de ene kant medicatie (biologisch) en aan de andere kant gedrag/gesprekstherapie waarbij geprobeerd wordt om negatieve gedachten te doorbreken. De traditionele benadering is niet altijd effectief en duurzaam in effect.
Neurofeedback traint de hersenen en benadert een depressie vanuit het idee dat deze voortkomt uit een fysiologische verschuiving van activiteit in de hersenen. Hierdoor kunnen gebieden die betrokken zijn bij toenadering (initiatief) en positieve emoties vermindert in activiteit zijn ten opzichte van gebieden die betrokken zijn bij vluchten en negatieve emoties. Door deze balans middels training van deze activiteit weer te herstellen kunnen de depressieve klachten verdwijnen.