Home > Neurofeedback > Intake > De behandeling >

De behandeling


Aan het begin van de behandeling moet je bij voorkeur twee of drie keer per week komen naar onze praktijk komen. De behandelingen duren steeds een uur. Het eerste deel bestaat uit evaluatie gevolgd door het aanbrengen van de sensoren. Daarna volgt de neurofeedback. Bij de neurofeedback bepaalt het protocol welke plekken op het hoofd worden getraind en welke frequenties hierbij worden gekozen om omhoog of omlaag te trainen. Ook kan er gekozen worden om de verbinding tussen bepaalde hersengebieden te versterken of af te zwakken.

Als therapeut zijn wij afhankelijk van jou feedback en/of die van je ouders en/of leerkrachten. Door ervaring krijgen wij al vrij snel een idee of de behandelingen aanslaan. Wij zullen je in het evaluatie gedeelte van de behandeling ook ondersteunen bij het benoemen van veranderingen, dit kan soms lastig te verwoorden zijn. We letten voornamelijk op veranderingen in klachtenpatroon en niet zozeer in veranderingen in het EEG, die zijn vaak onvoldoende indicatief. De protocollen passen wij aan om fine te tunen, de instellingen te optimaliseren. Bij uitblijven van een effect kunnen wij ook beslissen om hele andere protocollen te geven. Zo tasten we de verschillende mogelijkheden af. Andere trainingen kunnen zich ervoor lenen om pas later in een neurofeedbackcircuit toe te passen, daar deze in het begin bijvoorbeeld instabiliteit kunnen geven (alpha/theta trainingen).

Er zit nogal verschil tussen de individuele reacties op de behandelingen. Sommige mensen kunnen reeds na 1 sessie al enorme verschillen merken, bij anderen kunnen er pas rond de 10 sessies de eerste veranderingen te zien/merken zijn. Het effect van de trainingen is onderhevig aan veel factoren, om er een paar te noemen.


•  Het verband tussen klachten en de hersenactiviteit (dit verband wordt groter           geacht bij b.v. ADHD dan bij fibromyalgie)


•  Het vermogen tot duiding van eigen functioneren en gevoelens (bij kinderen is dit soms moeilijk en zijn we vooral afhankelijk van ouders en leerkrachten voor de feedback)


•  De ernst van de klachten


Zeker in het begin is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om minimaal twee keer per week te komen voor een sessie.