Home > Resultaten > NLD > Cliëntenervaringen NLD >


Cliëntenervaringen NLD


Ouders van Bert


Wij ervaren onze zoon als een open, extravert en vrolijk kind dat plichtsgetrouw is en aanspreekbaar is op zijn prestaties en gedrag.Vanaf zijn geboorte hebben wij echter geconstateerd dat hij achterbleef bij zijn leeftijdgenoten op zowel fijn als grof motorisch gebied. Op de basisschool werd geconstateerd dat hij soms moeite had met zijn concentratie en werktempo. Het leek net of zijn blikveld (letterlijk en figuurlijk) beperkt was waardoor hij niet altijd meekreeg wat er zich in zijn omgeving afspeelde en op die momenten geen aansluiting had met zijn klasgenoten. Bert heeft meer dan gemiddeld tijd nodig om aan een nieuwe omgeving en nieuwe methodieken te wennen.

De oorzaak van motorische problemen ligt in een lage spierspanning. In de loopt der haren is dit verbeterd door kinderfysiotherapie, judo en fittkids, mede waardoor hij na jaren oefenen kan fietsen. In de fijne motoriek uiten de problemen zich m.n. een moeilijk schrift. Het schrijven kost hem bovengemiddeld veel energie en hindert hem in zijn werktempo. Soms moet hij momenten van rust inbouwen indien hij te lang achter elkaar zijn spieren gebruikt heeft.Benjan heeft gedurende de groepen 4 – 7 begeleiding gehad vanuit het LGF (rugzakje). RENN 3.

Begin groep 8 attendeerde een vriendin van ons op neurofeedback als een optie om de eerder genoemde problemen tegemoet te treden. Na een uitvoerig intakegesprek waarbij wij ons hebben laten voorlichten over de methodes en de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn wij gestart met twee keer in de week een behandeling van een uur. Dankzij deze behandelingen is Bert in staat geweest om groep 8 zonder extra begeleiding te volbrengen.De behandelingen hebben wij geleidelijk afgebouwd van eens in de week naar nu een keer in de maand als een soort onderhoud.

De veranderingen die wij bij Bert geconstateerd hebben sinds de start van de behandelingen zijn:

-schrift is duidelijker geworden, kost minder energie, gaat sneller en is waar gewenst kleiner geworden.

-door verbeteringen met schrijven is werktempo hoger geworden

-concentratie is verbeterd

-gezichtsveld is letterlijk (hij ziet nu in de auto sneller wat er langs de weg gebeurd dan wij) en figuurlijk (betere aansluiting en inleving met klasgenoten) verbeterd

Bert volgt inmiddels het VWO met uitstekende resultaten. De extra begeleiding heeft zich beperkt tot een aantal ondersteuningslessen voor lichamelijke opvoeding. Met het schrijven kan hij het werktempo in de klas volgen en ontstaan geen achterstanden. Als hij de tijd krijgt kan hij klein en duidelijk schrijven.