Home > Neurofeedback > Vraag & antwoord > Bij welke aandoeningen effectief? >


Bij welke aandoeningen effectief?


De effecten van neurofeedback zijn het beste onderzocht bij ADHD en epilepsie. Volgend daarop is dat het in Amerika bij autisme erg veel is toegepast met doorgaans goede resultaten. Ook de effecten van neurofeedback bij dyslexie zijn academisch onderzocht. Ook de behandeling van depressie is onderzocht en gepubliceerd. In de klinische praktijk blijkt neurofeedback voor meer klachten bruikbaar. Deze zijn gedocumenteerd in vakbladen. Dit zijn bijvoorbeeld Gilles de la Tourette en OCD. Deze aandoeningen kennen zowel psychologisch als neurologisch overlap met ADHD. In het QEEG zijn deze kenmerken vaak terug te zien. Het onderstaande rijtje geeft een aantal aandoeningen/klachten aan waarvoor neurofeedback is ingezet.

 • (Alcohol)verslaving
 • Angst
 • ADHD
 • Depressie
 • Leerproblemen
 • Tinnitus
 • Dyslexie
 • CVA
 • Epilepsie
 • Autisme/asperger/PDDNOS
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Fibromyalgie
 • Gilles de la Tourette
 • Slaapproblemen
 • Whiplash
 • Trauma (psychologisch)
 • Migraine
 • Burn-out
 • Gedragsstoornissen
 • Slaapproblemen / Slaapstoornissen
 • PDDNOS / PDD-NOS

Deze lijst is niet uitputtend. Voor verdere vragen kunt u telefonisch op per email contact opnemen.