Home > Resultaten > ADHD > ADHD voorbeeld 3 >

ADHD voorbeeld 3

VoorNa
Klachten voor behandelingKlachten na behandeling
Klachten waren grote vermoeidheid, het gevoel hebben dat informatie pas later doorkwam en enorme moeite met concentratie. Door de resultaten van de QEEG-meting die op de ADHD wezen is deze vrouw het diagnostische traject ingegaan en het bleek inderdaad dat ze ADHD had!Sterke verbeteringen bij concentratie, verdwijnen van vermoeidheid en verhoging van belastbaarheid. Concentratievermogen is nu binnen de norm, dus niet meer wijzend op ADHD, wel zijn er nog problemen met werkgeheugen. In de toekomst zal hieraan gewerkt worden.
QEEG voor de behandelingQEEG na de behandeling
Wat opvalt is dat de theta-activiteit sterk verhoogd is. Ongeveer 60% van de mensen met ADHD heeft dit. Het kan vertaald worden als dat de aandacht en remgebieden in de hersenen onderactief zijn. Stimulerende middelen als ritaline kunnen deze activiteit verhogen, maar dit kan dus ook met neurofeedback.Na de trainingen is de theta-activiteit flink gedaald, alhoewel er nog een lichte verhoging aanwezig is.