Home > Resultaten > ADHD > ADHD voorbeeld 2 >

ADHD voorbeeld 2

VoorNa
Klachten voor behandelingKlachten na behandeling
De klachten betroffen ADHD, gecombineerd met PDD-NOS, de client was 16 jaar oud. Op school zijn er erg veel problemen met leerkrachten. Schoolprestaties en het verloop van de lesuren lijden hieronder. Hij gebruikte medicatie in de hoogste dosering van zijn gewichtsklasse, in de vorm van 54mg Concerta.Na enkele trainingen rapporteerde de client meer rust in het hoofd. De eerste positieve signalen vanuit school kwamen ook al snel. Het eerste echt duidelijke signaal was van een docent die niks van de neurofeedback afwist. Hij rapporteerde spontaan dat hij zich soms afvroeg of hij wel aanwezig was tijdens de lessen. Normaal zorgde hij voor een hoop lawaai en tumult. Na iets van 10 sessies leek het een periode weer iets minder te gaan. De client zei tegen zijn ouders: “het voelt goed in mijn hoofd, maar toch ben ik druk”. Bij een bezoek aan mensen werd per ongeluk de Concerta vergeten. Dit was na 15 sessies. Op hoop van zege probeerden zij het een dag aan te zien zonder terug te rijden. Het bleek goed te gaan die dag, en ook de dagen daarna. Sinds die 15 e sessie heeft hij de medicatie nooit meer aangeraakt. het voelde al beter dan met medicatie zei de client, maar om nog rustiger te worden zijn we doorgegaan tot 30 sessies. toenw aren de effecten stabiel en sterk aanwezig. De client werd opener en makkelijker in de omgang en kan nu andere mensen beter aanvoelen.
QEEG voor de behandelingQEEG na de behandeling

Wat opviel was sterk verhoogde theta-activiteit. Bij ongeveer 60% van de mensen met ADHD wordt dit gevonden.
Na de training is de theta-activiteit vrijwel genormaliseerd.