ADHD voorbeeld 1

Voor

Na

Klachten voor behandeling

Klachten na behandeling

De klachten betreffen ADHD, vooral ADD, dus zonder veel Hyperactiviteit, daarnaast zijn er veel stemmingswiseelingen. Vooral leren lukt niet zonder ritaline. De training had positieve effecten op de ADHD. De ritaline kan nu meestal blijven staan. Alleen wanneer er lang geleerd moet worden kan ritaline nog wat extra concentratie geven. Ook zijn er minder stemmingswisselingen.

QEEG voor de behandeling

QEEG na de behandeling

Wat opvalt zijn extreem veel alphagolven en mu-ritme, mu-ritme is een speciaal soort alpharitme. Dit is een stationair ritme van de motorische cortex. Wat direct opvalt is dat de alpha, het mu-ritme, enorm is afgenomen na 20 trainingen. Met verdere trainingen zou het effect nog versterkt kunnen worden.